containerlagring

Utvidet lagerkapasitet

galleri-stabletcont-2

Grossistfirma i Tønsberg trengte utvidet lagerkapasitet Et av de større grossistfirmaene i Tønsberg innen verktøy og materiell løste sitt akutte lagringsbehov med containere fra Tjølsen & Sønn. De fikk levert 6 stk 20 fots lagercontainere stablet opppå hverandre, plassert rett ved eksisterende lager og driftsbygning. Våre 20 fots lager- og flyttecontainere  rommer hele 33 kubikk og er en  [...]

Containertomt på Borgeskogen

Borgeskogen Vestfold Container tomt

Containertomten på Borgeskogen i Vestfold I februar 2013 kjøpte vi ny tomt for oppstilling av containere på Borgeskogen i Stokke kommune.