Om oss

Tjølsen & Sønn i dag

galleri-contpark-2Fra år 2000 har vi valgt å satse på nisjeprodukt med utleie av lagercontainere som hovedsatsningsområde. Selskapet har pr. idag over 200 lagercontainere og har i første omgang valgt betjene kunder i Tønsberg, Nøtterøy, Stokke og omegn.

Vi leier ut lagercontainere fra våre tomter i 2 avdeling på Nøtterøy og en i Borgeskogen, Stokke. Firmaet idag disponerer idag egne kranbiler og semitrailere for container og ståltransport og diverse kranoppdrag. Våre 3 lagertomter til containere eier vi selv, noe som gjør oss forutsigbare og konkurransedyktige.

Historikk

T-Ford 1919

T-Ford 1919 modell. Første bil i Tjølsen & Sønn, kjøpt for 250 kr i 1928

Oskar Tjølsen etablerte sin transportforretning i 1928 under navnet «Transportcentralen Oscar Tjølsen» med en T-Ford 1919 modell. Den kostet da kr. 250. Selskapet er idag et av Tønsbergs eldste gjenværende transportfirma. Transporten den gang bestod vesentlig av «ilgods» for Norges Statsbaner og koks til private husholdninger

På 30-tallet økte kundekretsen og dette medførte en utvidelse av bilparken. Utviklingen fortsatte både på 50- og 60-tallet. I 1964 ble sønnen Knut Tjølsen tatt med i firmaet, og navnet ble endret til Transportcentralen Tjølsen & Sønn. I 1980 ble firmaet omdannet til aksjeselskap under navnet O. Tjølsen og Sønn AS. Men besto hos sine kunder som Tjølsen og Sønn AS. Familien til grunderen Oscar Tjølsen har i de siste årene tatt vare på tradisjonene og opprettholdt navnet «Transportcentralen Tjølsen og Sønn AS».

Fra 1955 og frem til idag har selskapet satset på nisjemarkedet med kran og flatvogn. Selskapet har satset på en trygg og sunn utvikling med hensyn til bilmateriell, kvalitet, sikkerhet og økonomi.

Selskapet eier i dag 3 anlegg og oppstillingsområder på Nøtterøy og Stokke og har i sin bilpark; Kran/flatvogner med tilhørende tilhengermateriell.

Virksomhetsområdet har med vilje blitt begrenset til det sentrale østlandsområdet og en solid kundekrets, hvorav enkelte har vært kunder siden oppstart. Selskapet har i takt med tiden etablert sin egen internkontroll og sitt eget kvalitetssystem.

Grunderens (Oskar Tjølsen) motto om soliditet, kundens tilfredshet og ekspansjon i trygge former er fremdeles ledetråden for hans etterkommere.